КАТАЛОГ
Күчтүк автоматика
Биздин ѳнѳктѳштѳр
Биздин кызмат кѳрсѳтүүлѳр
Номериңизди бизге жөнөтуп, суроо талабынңз
тураалу консультация аласаңыз болот
Сиз жабдууларды жеткирүү, тапшыру менен бирге ишке киргизебиз.
Тейлөө борбору аткарган кызматына кепилдик берет.
Биз өндүрүүчү заводдорун расмий өкүлдөбүз.
Биздин компания аркылуу инженерлердин квалификациясын жогорулатууга
мүмкүндүк аласыздар.
Дареги
720065, Кыргыз Республика, Бишкек ш., Курманжан датка көч., 148
Эл. почтасы: dir_cic@mail.ru
Телефондор
(0312) 364 260
(0312) 364 310
(0770) 902 842
Дүйш.-Жм. 09:00 - 18:00, тыныгуу: 12:00 - 13:00
Ишемби: 10:00 – 15:00, тыныгуу жок
(Офис: дүйш. - жума; Дүкөн: дүйш. - ишем.)
Иштѳѳ режими
Click to order
Сиздин тартип
Total: 
Сиздин А.А.А
Сиздин телефонуңуз