ЖЫЛУУЛУК-АР
БИР ҮЙГӨ!
Тейлөөнүн бардык түрлөрүнө
кепидик берүү
Каталог
 • суу менен камсыздоо
 • канализация жана дренаж
 • жылуулук менен камыздоо
Насостор
 • бекиткичтер
 • клапандар
 • компенсаторлор
 • крандар
Бекиткич арматура
 • жылытуу менен камсыздоо
 • жылытуу жана ыссык суу менен камсыздоо
Газ казандары
 • жыштык ѳзгѳрткүчтѳр
 • курамдык бөлүктөр
Кубат берүүчү
автоматика
 • жыштык ѳзгѳрткүчтѳр
 • курамдык бөлүктөр
Тепловая
автоматика
 • сууну өлчөө
 • жылуулукту олчөө
Эсептегичтер
 • УФ орнотмолор
 • кѳзѳнѳктү тазалоо
 • кызмат кѳрсѳтүүлѳр
Кызмат кѳрсѳтүүлѳр
Компания жөнүндө
Биз 1997 жылы түзүлгөндөн баштап, комплекстуу инжиринг чөйрөсүндө иш алып барган компаниябыз. Максатыбыз-
энергоэффективдүү жабдыктарды өндүрүшкө киргизүү менен калкыбыздын жашоо-тиричилигинин сапатын жогорулатуу.
Сизге ылайыктуу жабдыктарды тандоо, жайгаштыруу жана ишке киргизилгенден кийин дагы кардарлар менен байланыштарды колдоп турган,толук консультацияларды тартуулайбыз.
Бүгүнкү күндө, жетишкендиктерибиздин катарында, суу чарбалары, курулуш жана энергокомпаниялары,
өндүрүштүк жана тоо-кен казуу ишканалары менен ишке ашырылган ири долбоорлорубуз бар.
Төмөнкү чөйрөлөрдөгү сунуш-талаптарга чечимдерди камыздай алабыз
Кондиционерлѳѳ сууну жана
жылуулукту эсептөөчү системалар
Суу агызуу жана
саркындыларды утилдештирүү
Суу менен камсыздоо, автоматташтыруу
жана жылытуу системалары
Биздин артыкчылыктарыбыз
Энергонатыйжалуулук
Кызмат кѳрсѳтүүлѳрдүн
кеңири диапозону
Биздин артыкчылыктарыбыз
Биз сунуштаган жабдыктар энергоэффективдүү болгондуктан, сууга, светке, газга кеткен чыгымдарыңар кыскарат
Энергиянын
натыйжалуулугу
Суроо-талабыңарды жөнөтүп, тандоо, жайгаштыруу жана ишке киргизүү менен бирге,
үйрөтүү, кепилдик тейлоо кызмат көрсөтүүлөрүнүн толук пакетин аласыздар
Кызматтардын кеңири
спектри
Биз менен байланышып, ѳзүңүздүн ѳтүнмѳңүз боюнча тез консультация ала аласыз. Биз кардарларыбыздын убактысын баалайбыз.
Мобилдүүлүк
Биз орноткон жабдыктар сапаттулуктун бардык стандарттарына келишет, кардардые комфорту жана коопсуздугу биз үчүн маанилүү.
Коопсуздук
Сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн биз Бишкекте гана эмес, Ош жана Чолпон-Ата шаарларында дагы жайгашканбыз.
Биздин
артыкчылыктарыбыз
Биздин ѳнѳктѳштѳр
Биздин кызмат кѳрсѳтүүлѳр
Номериңизди бизге жөнөтуп, суроо талабынңз
тураалу консультация аласаңыз болот
Сиз жабдууларды жеткирүү, тапшыру менен бирге ишке киргизебиз.
Тейлөө борбору аткарган кызматына кепилдик берет.
Биз өндүрүүчү заводдорун расмий өкүлдөбүз.
Биздин компания аркылуу инженерлердин квалификациясын жогорулатууга
мүмкүндүк аласыздар.
Дареги
720065, Кыргыз Республика, Бишкек ш., Курманжан датка көч., 148
Эл. почтасы: dir_cic@mail.ru
Телефондор
(0312) 364 260
(0312) 364 310
(0770) 902 842
Дүйш.-Жм. 09:00 - 18:00, тыныгуу: 12:00 - 13:00
Ишемби: 10:00 – 15:00, тыныгуу жок
(Офис: дүйш. - жума; Дүкөн: дүйш. - ишем.)
Иштѳѳ режими
Click to order
Сиздин тартип
Total: 
Сиздин А.А.А
Сиздин телефонуңуз